Thursday, 26 March 2020

Du får ingen respirator av RUT

När nu Corona-krisen slår till med full kraft i Sverige blir det många frågor kring vår bristande beredskap:
 • Varför testar vi inte alla för Covid19?
 • Varför har intensivvården så få respiratorer?
 • Varför finns det inte 10 miljoner skyddsmasker i lager?
Det är många som nu upptäcker luckorna i vår samhälleliga förmåga till krishantering, när beredskapslagren visade sig vara tomma. De 30+ fältsjukhus vi en gång hade är nu bara två och medicinlagren försvann när det statliga Apoteket privatiserades. Det hjälper inte stort att apotekskedjorna har ett stort utbud av hudkrämer när det är Alvedon och handsprit du vill ha. Besparingskrav och “new public management” inom sjukvården blev en giftig kombination i skarpt läge.

En del av de som nu med emfas efterfrågar insatser från samhället har under det senaste decenniet säkert glatt sig åt skattesänkningar och byggt om sina lägenheter och sommarhus med ekonomiskt stöd av ROT-avdrag. Det kan ju vara trevligt men men du får ingen respirator av RUT och Doktor Kry kommer inte att sköta om dig när du behöver intensivvård. När andnöden känns i brösten är snabb vård via appen för enkla åkommor inte lika värdefull. Allt kan inte lösas "just in time”:
"Man är van vid film on demand och mat on demand. Då vill man kanske också bli frisk on demand”
Det handlar också om eget ansvar. Trots de uttryckliga varningar om att personer över 70 är den viktigaste riskgruppen, så finns det pensionärer som tycker det är viktigare att köpa ål i Östermalmshallen är att skydda sig själva och undvika att överbelasta sjukvården. Den import av smitta som vi hade vid pandemins start kom i stor utsträckning via skidåkare som återvände från Alperna. Var det samma personer eller deras vänner som spred smittan vidare på aftersski i Åre? Där kan det också finnas en möjlig förklaring till den stora smittspridning som verkar ha skett på Järvafältet i Stockholm. Kan det ha varit via taxichaufförer som körde hem trötta och snoriga skidresenärer som smittan fick fäste? Förhoppningsvis kommer epidemiologer att studera detta framöver.

Idag stängde Finland av Helsingforsregionen för att undvika att storstadsbor flyr ut på landet och tar smittan med sig. Sverige har kommuner med sommarparadis som Smögen och Kungshamn sett att mängder av storstadsbor har tagit sin coronatillflykt till sina fritidsbostäder. Därför beslöt en enig omsorgsnämnd i Sotenäs att neka hemtjänst och omsorg till visstidsboende som inte är folkbokförda där. Är det dags för resestopp för Stockholms invånare innan de hinner sprida smittan vidare över landet under påskhelgen?


Den kris vi nu är mitt uppe i kommer att kosta, både för samhället och personligt. Det handlar om mycket mer än pengar och börsvärde. För många kommer det att leda till svår sjukdom eller förlust av nära anhöriga. Det är ett val vad vi lär oss av coronakrisen och hur den är kopplad till andra risker. Vi kan ta det som intäkt till att bygga ett robust och hållbart samhälle, ett samhälle som både klarar nästa pandemi och att ställa om för att hantera den redan uppenbara klimatkrisen. Den omställningen  kommer också att “kosta”, men blir långt billigare än att försöka starta om ett trasigt system. Valet handlar i mångt och mycket om fortsatt “Jag” eller mera “Vi" under de kommande åren, men kanske framför allt om ett val mellan livskvalitet och tillväxt. Förhoppningsvis inser vi det när vi får lämna vår valda och/eller påtvingade karantän och åter får gå ut och upptäcka glädjen i att möta naturen.


Monday, 16 March 2020

Corona-stimulans med sansCorona-pandemin fortsätter sprida sig över världen och just nu ökar antalet sjuka i Sverige och inom övriga länder i Europa kraftigt. Även i USA, som ligger långt efter när det gäller att testa för Covid19, ökar antalet insjuknade och avlidna snabbt. Det är troligt att smittspridningen där kommer att bli mycket omfattande, vilket kommer att ha stora effekter på både den globala och den amerikanska ekonomin. Börssiffrorna är blodröda och allt fler varsel läggs om uppsägningar och neddragningar. Ännu så länge är det reseföretag samt hotell och restaurangbranschen som är värst drabbade, när ingen handlar, reser eller besöker restauranger. Men snart riskerar det ekonomiska stilleståndet att sprida sig vidare och redan börjar producerande företag att varna för följderna. 

I Sverige liksom i andra länder har regeringar och riksbanker utlovat massiva ekonomiska stöd till framför allt företag. Fördelaktiga lån, uppskjutna skatteinbetalningar och stöd för att kunna behålla personal tills krisen är över har snabbt kommit på plats. Men detta är inte en kris som andra, eftersom orsaken är något vi inte har kontroll över eller kan förhandla med. Det går inte att “förklara krig” mot en motståndare i form av ett virus. Självklart skall vi göra allt för att hjälpa de sjuka, minska effekterna och förhoppningsvis med tiden kunna ha ett vaccin mot Corona-viruset. Men vi vet inte om det kommer att ta 6, 12 eller 18 månader innan pandemin är över. 

Därför är det viktigt att vi tänker strategiskt när det nu finns hundratals miljarder tillgängliga för att hålla hjulen rullande. Det är intressant att se hur det plötsligt inte finns någon gräns för vad man kan satsa, medan det för några månader sedan var “för dyrt” att satsa på det andra och långsiktigt minst lika stora hotet mot våra samhällen och vår framtid, de allt mer skenande klimatförändringarna. På samma sätt som vi behöver hålla flera tankar i huvudet samtidigt när det gäller insatser för att bromsa virusepidemin, behöver vi kunna skilja på vad som krävs för stunden och vad vi kan och bör göra för att använda dessa satsningar till den omställning som måste komma. Risken är annars överhängande att vi bränner de resurser vi har på att upprätthålla föråldrad teknik och ohållbar system så att vi inte klarar av att ställa om i tid. 
Here’s the big unknown: Will the effort to revive the global economy after the pandemic accelerate the emissions of planet-warming gases, rather than avert climate change? That depends on whether the world’s big economies, like China and the United States, use this moment to enact green growth policies or continue to prop up fossil fuel industries.
Flygindustrin kommer inte att hämta sig under överskådlig tid. De företag som nu ställer om till arbeta på distans och med videokonferenser kommer inte att återgå till sina tidigare resvanor. Det är förvisso trist om människor förlorar sina arbeten inom flygsektorn, men det finns ingen möjlighet att vi kan fortsätta flyga på det sätt vi gjort om vi skall klara klimatet. Charmen med shoppingresor till New York kan också te sig rätt blek framöver och den resenär som blivit strandsatt i Spanien eller Thailand bokar ingen ny resa i brådrasket. I det perspektivet kan generösa pengar till flygindustrin kan verkligen bli “throwing good money after bad”. Därför ser jag bättre sätt att använda pengarna.

På kort sikt:
 • Viktigast av allt just nu: Pengar till regionerna som driver sjukvården så att de snabbt kan återanställa en del av den personal som under många år har lämnat vården. Ge regionerna möjlighet att skapa vettiga villkor för sina anställda så att de kan återfå och behålla personalen. Det finns säkert många tidigare sjukvårdsanställda inom de branscher som nu krisar som skulle kunna tänka sig att återvända. Skall vi klara Corona-krisen måste personalen orka arbeta länge och uthålligt och då behövs fler som delar på bördan.
 • Om många framför allt äldre tvingas hålla sig inomhus så kanske restauranger som nu förlorat sina lunchgäster istället kan leverera mat till de som är i karantän. Det skulle kunna hålla den sektorn vid liv tills vi kan börja äta ute igen. Det blir också en avlastning till den hemtjänst som kommer att ha fullt upp framöver.
 • Om det är någon form av stimulans vi kommer att behöva för att klara denna kris så är det mental stimulans och det betyder kultur. Det är en sektor som har liten ekonomisk uthållighet och som Björn Wiman skriver behöver en katastrofplan. Vi behöver kultur för att beskriva det som nu sker, som kan hjälpa oss att hålla modet uppe tillsammans. Att sjunga på balkongerna som karantänsatta människor i Italien gjort visar på hur viktigt det är att vi har tillgång till kultur i olika former. Det måste finnas något att se fram emot när krisen lindras.

På längre sikt:
 • Det är uppenbart att sjukvården har brister som kommer att kräva resurser både när det gäller utrustning och nytänk inom organisationen. Att varje region sköter sin upphandling av kritiska resurser utan samordning är inte rimligt. Det kommer att bli en dyr lärprocess där det även måste finnas resurser kvar till vårt behov av ett fungerande civilförsvar (återigen något som det inte fanns pengar till för några månader sedan).
 • Än så länge har livsmedelsindustrin och jordbruket inte varit i fokus för diskussionen kring Corona-krisen. Det skall bli intressant att se om Spanien och Italien, länder med extremt många sjuka och där befolkningen satts i karantän kommer att kunna fortsätta leverera de grönsaker vi är vana att köpa. Min gissning är att vi kommer att i grunden behöva se över över egen livsmedelsförsörjning som en följd av denna pandemi. Det kommer att kosta och även leda till förändrade vanor när det gäller den mat vi äter, tex genom radikalt minskat köttätande som pandemiexperten professor Björn Olsen länge har förespråkat. Kålrotens tid kanske kommer tillbaka?
 • Om vi har råd att lägga 300 eller 500 eller 1000 miljarder kronor på ekonomiska nödpaket, så finns inte längre några ekonomiska skäl att inte starta bygget av nya snabbtåg mellan Malmö, Göteborg och Stockholm men även till Oslo. Det är en infrastruktur vi kommer att behöva och det är en långsiktig satsning som kommer att generera arbeten i en mängd kringsektorer.

Slutligen, en sak som måste återställas är förtroendet mellan människor, mellan invånare och myndigheter och mellan nationer inom EU. Istället för solidaritet har det blivit en kamp om munskydd och skyddshandskar både mellan länder men även med svenska hamstrare som försöker tjäna på krisen genom att sälja sina varor på Blocket. Det behövs konkreta projekt att samverka kring för att motverka nationell egoism. Den svenska regeringen borde redan nu ta initiativ till en gemensam europeisk beredskap när det gäller både läkemedel, medicinteknisk utrustning och skyddsutrustning.

Vad gäller hur vi som människor skall agera se mina mina tidigare blogg-inlägg:Sunday, 15 March 2020

Going viral 3 - Comittement, change and collaboration

(This is my third text on the Corona virus / Covid19 epidemic, see previous posts on the blog)

We are in a global pandemic crisis and countries are heading into a lock down, closed border survival state. Everyone tries to find ways to avoid the Italian situation where hospitals are overwhelmed with critically ill patients. The situation is likely to become even worse in countries with less developed health care system, or as in USA where lack of paid sick leave in combination with high individual costs will make people stay away from necessary care. We have NOT seen the worst yet!

It will be a long and hard time ahead before we see any kind of turn for the better. What combination of ordered and voluntary containment that will be needed, how bad the situation will become and how many that will die we just don’t know yet. What’s making this worse is that we are in a triple crisis, as was discussed on Gaslit Nation this week. The combination of authoritarian and incompetent “leaders” with the accelerating climate breakdown contributes to making the Corona crisis so much worse. 

That's the struggle against autocracy. That's the struggle against the climate crisis. That's now the struggle against a pandemic in a world where most countries don't have the healthcare apparatus and or the transparency of government necessary to prevent a large scale human tragedy.

There is a high risk that authoritarian regimes will try to use corona created chaos to enhance their power and financial gains in the midst of the turmoil. Today there was a report from newspaper Welt am Sonntag that Trump has tried to lay his small hands on a potential vaccine being developed in German, in order to use it exclusively in USA. At a time when collaboration and cooperation is what is needed, men like Trump, Bolsonaro, MSB and Putin will not be able to look beyond there personal power and gains. That is a crisis as bad as Corona itself. When Saudi Arabia is waging a price war on oil that threatens to further escalate the economic crisis, Trump sees it as chance to fill up with cheap oil. 

So what can we do and how do we act? We will need a countermovement and a new direction in order to not just to survive but to transform our societies for a better future. I find inspiration in how Italians confined to their homes have been singing on their balconies rather than stay silent in despair. As Eric Holthaus wrote in a recent post about climate change and what we need to have more climate action it’s trust in mutual aid, not competition, that could form the basis of a new collective story: "I would have to trust others a lot more than I already do.”

Sadly, at the moment we can watch the lack of trust in Europe, where countries within the EU are keeping critical medical equipment to themselves. It would probably been much better also for the rest of Europe if Italy had received the support it asked for. Even better would be if EU would be proactively equipped to handle crisis like this. But if governments are not able to handle this kind of solidarity, likely we as citizens need to finds way to create the kind of collaboration that we will need for the future to meet both the Corona crisis and the climate breakdown. 

We will need to tell a better story that can lead us forward. It will not be simple story of happily ever after story, it will be a story that also includes struggles and losses. However, both human history and our collective storytelling shows us so many occasions where mankind has rissen to the challenge. 

We will need a transformation to a society that can adsorb the challenges ahead without falling apart. The last year I have been given the opportunity to be involved in the regional development strategy for the region of Västra Götaland in Sweden. Three keywords in the forthcoming strategy have suddenly become eerily important and also scalable on the global level: 
 • Robust
 • Inclusive 
 • Fossil Free
Robust - There will be more challenges ahead, a new pandemic like Corona or rapid sea level rise that inundates our coastal regions. There could be other completely unknown Black Swans that we need to deal with. To sustain these kind of challenges we can not run our societies, our companies or ourselves at the limit of capacity, because then every extra straw will break the camels back. 

Inclusive - At the moment we can foresee that the Corona crisis will hit the most vulnerable hardest. The same is true for climate change. We need to distribute the burden far more equitable than what we have seen during the last two decades. A world for the 1% is not sustainable for anyone.

Fossil free - Getting of rid of our dependence on coal, oil and gas is not only a given if we want to have a stable climate, it is also necessary for a stable global economy. A world where the power of both fossil fuel companies like Exon, Shell and BP as well as petrostates like Russia, Saudi Arabia and Iran will be a better world for everybody. 


The young climate movement has during the last 18 months been able to make both climate change and climate justice subjects that have been discussed at the highest level, from the UN to World Economic Forum. We need to harness the same energy in dealing with the ongoing corona crisis. It is a crisis, but if we can sustain the immediate crisis it is also an opportunity to rebuild in a far better way than the system that brought us to this brink. Whether we call it Great New Deal or something else is irrelevant. But wise governments and leaders should not throw good money after and try business that have outlived their time. The era of weekend shopping flights and mass consumerism fuelled by oil will need to stop now. Corona may show us in a brutal way what we can live without. What we need now is both leaders and social movements to help us discover what we need instead. 


Friday, 13 March 2020

Going viral 2 - Corona, climate and collapse

My previous blog post was about Corona, how we stumbled into a pandemic and why some countries more than others (especially USA) have missed the opportunity to contain the crisis.

Even though we are only in the beginning of the Corona pandemic, there are already lessons to be learned and parallels to be drawn. Some of them relate to the connection between Corona and climate change. It is clear that the decrease in emissions due to lowered industrial activity have had a marked impact on CO2 emissionsFurthermore, it might well be that the reduction in particle emissions due to reduced traffic and combustion actually savedmore lives than those killed by the virus (which of course is not a good way to solve the pollution problem).

There are of course also economical effects. The slowdown in transports from both less cars and trucks on the ground and far fewer flights in the air has caused plummeting sales of cars. Airlines are bleeding economically and some are going bankrupt. Still, the long term effects on travel might be even bigger. The big pharma company AstraZeneca was already far ahead before this crisis, conducting 20,000 video and telephone meetings per week. Others will now need to adapt quickly and rapidly start to move towards a non-travel meeting culture. What the lasting effects on business travel patterns will be remains to be seen. But it is unlikely that once companies have gotten used to running virtual meeting they will go back to spending money and their employees time on long flights for short meetings. So even if the corona crisis eventually subsides, the airline industry  might not make a full comeback. 

Presently central banks and governments are pouring money into the financial system in order to shore up companies whose business has came to a standstill due to the pandemic. But as the airline example shows this may well be throwing good money after bad. We need transformation not return to an outgoing business model that is not compatible with a liveable climate. It’s not only a question of emissions and pollution. Anthropogenic climate change and biodiversity destruction is one of the factors behind pandemics with a zoonotic cause, as habitat destruction and increasing temperatures are pushing wildlife too close to humans. Ebola, SARS, MERS and Covid19 all have a common denominator in that it was a disease that jumped from animals to humans. Still, we fail to see this link, but also don’t grasp that while Corona infection is an imminent threat, climate change is already the big disruptor which will only get more dangerous in years to come.
While coronavirus is understandably treated as an imminent danger, the climate crisis is still presented as an abstraction whose consequences are decades away. Unlike an illness, it is harder to visualise how climate breakdown will affect us each as individuals.
There is another link between Corona and climate change. Despite a likely reduction in CO2 due to less energy used, the reduction in aerosols can paradoxically result in a jump in temperatures, since the particle formed during combustion shields some of the incoming sunlight. Considering the already hot start of 2020, with the warmest winter on record in Europe while Australia endured record heat, droughts and fires, even an small increase in temperature could be very bad. A worst case scenario would be that in the summer we are hit by heatwaves and droughts at a time when both public resources and population have been worn down by the Covid19 pandemic. If so, there is a huge risk that this would lead to calls for "strong leaders" when it is instead strong leadership we need.
Trump will veer toward the edge of the cliff here and his cult of followerswill go with him. There’s no choice now for the Trump faithful. To admit he is incompetent and at all responsible now would be a devastating blow to their reality that might destroy their lives. There will be vast conspiracies, drumbeats of unnecessary war, scapegoating of political rivals, and a demonization and dehumanization of vulnerable populations.
And while most people are showing responsible behaviour and are willing to accept sacrifices for the common good, solidarity seems to disappear with increase wealth, as the super-rich jet off to disaster bunkers amid coronavirus outbreakSo what do we need to do in order to change the course we are on? Stay tuned, this is a crisis to good to be wasted! 

Thursday, 12 March 2020

Going viral 1 - How did we get into this mess?

Two months ago the Corona virus was not the recurring breaking news or the given subject of lunch talks at work. Today we are in the midst of the Covid19 epidemic, or rather pandemic as it was designated yesterday by the World Health Organisation. We don’t know yet how this will play out, if there will be a reduction of infections come spring in the northern hemisphere or if this virus will continue to wreak havoc for many months ahead. Even countries and regions with well organised health care system such at northern Italy are now reeling under the pressure of the sheer number of patients. Overworked doctors and nurses are trying to cope, trying to decide who among their many elderly patients should be put on a ventilator in order to be given a chance to recover.

The response in China was initially hailed as being forceful and effective, even if it was deemed a bit “harsh”. But it has become increasingly clear that the attempts to suppress information about the virus outbreak in the early phase had severe consequences. The response was delayed and the virus infection was not contained in Wuhan but instead allowed to spread over China. From China the Corona virus has taken multiple routes over the world and with our efficient ways of travel the virus is now criss-crossing the world. In Italy, the epidemic started with a “super-spreader” whose diagnosis was initially missed since he had no apparent contacts with China. By now, is hard to distinguish hot spots from general global spread, thus this is really a pandemic.

From a Swedish perspective just yesterday new initiative were launched attempting to slow the Covid19 tsunami. If we are lucky, we just might be able to avoid the Italian situation. But it’s not looking good for the normally so healthy and stable Nordic countries, were are in the top when it comes to cases per capita. Maybe our relative richness and ability to afford a lot of travelling this time will bring us down?

In the US, Trump has gone from neglecting and disavowing the Corona crisis, via using it as another excuse for building his wall to now trying to use EU as a scapegoat for the failures of his own administration. It’s clear that access to testing for Corona virus infection has been very low in the USA compared to other countries. This can also be largely blamed on the Trump regime due to the underlying budget cuts at the Center for Disease Control from $12.7bn in 2010 to $8bn today (all in current dollars). "You can’t have surge capacity if you’ve already been cut to the bone”.

The confusing and ignorant attitude from "President Donald Trump, who has pooh-poohed the danger of the new disease, played down case counts, and insisted that the new disease will soon taper off” has contributed to the fact the USA is still in the dark when it comes to understanding the magnitude of the disease. This is also why Trumps attempt to play statesman and calm the jittery market backfired:
Such is the reverse Midas touch of Donald Trump, that his attempt last night to face facts, steady nerves and reassure the public succeeded in spreading panic, sowing confusion and ratcheting up the anxiety.
The result? The worst day ever for global stock markets and the global economy.


So where do we go from here and what’s the link to climate change and democracy? That’s the subject of my next post! 

Friday, 14 February 2020

Time

Time flies they say
No, I don’t agree
Times comes in bits and pieces 

Sometimes time is just some time
A large chunk of time goes by
But nothing really happens
As time goes by

Other times time is full
Moments so filled with time 
You can almost touch them 

Some people are afraid of the passing time
Afraid that time should escape them

Again no
You have to be in the time
Not just in time

Time can not be well spent
Time is not a currency
Time is where we are

It’s a choice to be in the time(Jan 2020, inspired by the new decade)


Sunday, 9 February 2020

Kommentar till en (för)ledare


-->
Det finns mer upplyftande saker att ägna sig åt under en helg än att debattera klimatfördröjare och GPs ledarredaktion, men plikten kallar så @GoranVarmby @HkanBostrm och @GPledare here we go!

För det första är det intressant att fundera över varför GP publicerar Värmbys krönika. Jo, det finns en brasklapp på ledarsidan om att det är krönikörens egna åsikter, men eftersom det står GP fritt att välja vem man vill publicera så tycker rimligen GPs ledarredaktion att detta bidrag tillför något som saknas i debatten. Att gömma sig bakom argumentet ”alla måste få tycka” som anledning till att publicera Värmby blir därför ett högst tveksamt försvar. Anser GP att detta är viktigt så bör det finnas en viss kvalitetskontroll vad gäller innehållet, särskilt när det gäller ett så hett (sic!) ämne som klimatförändring. Att Värmby har arbetat med miljöfrågor och säkert gjort ett gott arbete där innan pensionen gör honom inte automatisk till en auktoritet inom klimatområdet.

Vad skriver då Värmby själv? Ja, han inleder med att erkänna att klimatförändring existerar men påstår sedan att det finns olika uppfattningar och att klimatdebatten drivs med känsloargument. Sedan övergår han till den kända taktiken med cherrypicking, dvs att plocka enstaka händelser ur en komplex bild som stöd för sin sak. Ingen, framför allt inte klimatforskarna, är ovetande om att klimatet har varierat under tidigare geologiska tidsåldrar, så att dra den gamla visan blir rätt tröttsamt. Vad vi pratar om nu och vad som hänt på grund av mänskliga utsläpp sedan industrialiseringens början.

Ser man då på vad Värmby skriver visar sig hål i hans argumentation. Temperaturhöjning är liten och har knappast ändrats skriver han.

Cirka 85 procent av koldioxiden har släppts ut efter 1940-talet och andra världskriget utan att man ser någon särskilt kraftigare temperaturhöjning än tidigare. Höjningen fortsätter sakta men säkert med i snitt cirka en tiondels grad per decennium

NASA ger en helt annan bild i deras uppdatering av temperaturen till och med 2019:

The rate of warming had been almost constant for several decades, at about 0.18°C/decade [DVS dubbelt mot vad Värmby anger], if short-term variability is removed by 132-month (11-year) running mean (Fig. 4). However, data for the past several years suggest that the warming rate may be accelerating. The five warmest years in the GISS record all occur in the past five years, and the 10 warmest years are all in the 21st centuryEn sak som Värmby helt försummar är att majoriteten av den temperaturökning som utsläppen av växthusgaser lett till har skett i haven och den värmen har inte försvunnit, bara dolts i djuphaven och återförs till atmosfären ex vid El Nino-event.Cheng, L., and Coauthors, 2020: Record-setting ocean warmth continued in 2019. Adv. Atmos. Sci., 37(2),

Dessutom leder uppvärmning av haven vid polerna till att isen på både Grönland och Antarktis smälter, vilket kommer att accelerera havsvattenhöjningen ytterligare. Så här skriver WMO, World Meteorological Organisation, i sin senaste rapport.En huvudtes i Värmbys text är att vi inte kan lita på IPCC. Här förefaller det som om Värmby vare sig läst eller förstått hur rapporterna produceras. Det är ingen ”tyckarklubb” som sätter ihop IPCCs rapporter, det är forskare som sammanställer vad som publicerats inom den vetenskapliga litteraturen (Det finns för övrigt forskare i Göteborg som har arbetat med IPCC så Värmby kunde lätt ta reda på hur arbetet går till). Däremot sker sedan en politisk jämkning inför slutrapporten. Detta gör att om det är någon kritik som IPCC har fått så är det INTE för överdriven alarmism utan tvärtom att konsensusprocessen lett till att man hela tiden ligger i underkant med sina prognoser, tex när det gäller havsvattenhöjningar.

Mer specifikt lyfter Värmby fram tre vad han kallar ”skandaler” i IPCCs arbete ”Hockeyklubban” 1998, ”Himalaya-skandalen” 2007 och ”Climategate” 2009. Av dess tre är det bara när det gäller Himalaya som det finns ett korn av sanning i det som Värmby skriver, eftersom det i 2007 års IPCC-rapport fanns ett fel i beräkningen av avsmältningen där. Någon ”skandal” var det dock inte.

När det gäller hockyklubban har den för första inget med IPCCs arbete att göra, det var en studie som publicerades och genom att bland annat studera trädringars variation kunde påvisa den snabba ökningen av temperaturen efter industrialismens genombrott. Detta var naturligtvis oroande för de som försökte förneka mänsklig påverkan på klimatet och detta ledda till många attacker mot forskarna som personer. Men det vetenskapliga innehållet i hockeklubban har sedan reproducerats i ett antal studier med olika metoder.

Källa: https://www.climate-lab-book.ac.uk/2020/2019-years/

Climategate var ett tyvärr lyckat försök att sabotera Köpenhamnsmötet 2009, genom att stjäla information från forskares arbetsmaterial och email för att misstänkliggöra vetenskapen som visade på människans ansvar för klimatförändringen. Detta digitala inbrott användes i delar av media och bland lobbyister samt vissa politiker som ”bevis” för att forskarna fabricerade data.

Sakinnehållet i forskarnas email är grundligt analyserat både legat och vetenskapligt och för att ta reda på hur det ligger till med den ”skandalen” skulle Värmby (och GP) inte behöva leta längre än Wikipedia:

Eight committees investigated the allegations and published reports, finding no evidence of fraud or scientific misconduct. The scientific consensus that global warming is occurring as a result of human activity remained unchanged throughout the investigations” 

Värmby ger sig också på en annan väderkvarn när han går till storms mot klimatmodellernas riktighet och påstår att de överdriver temperaturökningen. Men även detta är grundligt genomlyst inom forskarsamhället:
"We find that climate models published over the past five decades were skillful in predicting subsequent GMST changes, with most models examined showing warming consistent with observations” 
Att vissa, framför allt äldre manliga och inte längre aktiva forskare tycker det är trist att ingen längre lyssnar på dem är tyvärr inte mycket att göra åt, eftersom deras kunskap inte längre är relevant för vad vi idag vet tack vare de stora framsteg som har gjorts inom klimatvetenskapen. Det stämmer helt enkelt inte att det finns en stor osäkerhet bland forskare om hur människors utsläpp påverkar klimatet. I en nyligen sänd debatt i australiensisk TV försökte sig senator Jim Molan på ett liknande sätt att argumentera, genom att tala om att att han har ett ”open mind” när det gäller klimatet. Det är värt att se hur klimatforskaren Michael Mann kommenterade detta.  Det tragiska med ”tyckartiklar” av den art som Värmby skrivit och som GP publicerat är att de leder till det vi absolut inte har tid med, nämligen att vi diskuterar hur mycket klimatet ändras istället för att driva den omställning till ett fossilfritt samhälle som ALLA länder kommer att behöva göra. Det finns en anledning till att klimat och väderrelaterade risker nu helt dominerar den årliga Global Risk Report från World Economic Forum. Självklart är det viktigt att vi hjälper utvecklingsländer att undvika att följa i våra fotspår av kol och olja. Men även vi i Sverige måste snabbt lämna fossiltiden bakom oss och därför är klimatfördröjare lika skadliga som klimatförnekare. Låter vi klimatnedbrytningen fortsätta så att den ex leder till att global hunger ökar är det naivt att tro att vi skall undvika att drabbas. 
Climate variability and extreme weather events are among the key drivers of the recent rise in global hunger and one of the leading causes of severe food crises.
Slutligen så kan jag tipsa både @GoranVarmby @HkanBostrm och @Gpledare om att det finns utmärkta källor att använda sig av om man nu vill förstå klimatförändringen och inte bara fortsätta tycka, tex Skeptical Science, RealClimate, NASA – eller vilken som helst av alla världens vetenskapsakademier.

PS

Ett par uppgifter som tillkommit:

 • Värmby är inte bara fd miljöchef utan även konsult inom området, dvs en icke redovisad intressekonflikt